Logga steg med mobilen kan ge ökad hälsa

Denna studie var en meta-analys som sammanställt resultat från 28 studier. Studierna hade flera olika syften och hypoteser men de använde antingen mobilen, appar eller accelerometer för att mäta fysisk aktivitet i form av steg/dag hos en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Forskningspersonerna var alla utan någon kronisk sjukdom i varierande ålder.

De sammanslagna resultaten tyder på en liten till moderat effekt på steg/dag. I genomsnitt ökade interventionsgrupperna 1850 steg/dag när de loggade steg.

Studie: Do smartphone applications and activity trackers increase physical activity in adults? Systematic review, meta-analysis and metaregression. Laranjo (2020).