Glykemiskt index (GI) är en skala som är baserat på hur kolhydrater i olika livsmedel påverkar blodsockernivåerna. Man brukar kategorisera alla livsmedel enligt skalan låg GI (0-55), måttligt GI (56-69) och högt GI (70-100). Kolhydratkällor med ett lågt GI-värde leder till en långsammare och lägre stegring i blodsocker samt insulinnivåer. En kolhydratkälla med högt GI-värde representerar motsatsen. Exempelvis så representerar glukos och vitt bröd ett GI-värde på 100 ü och är satt som referensvärde för beräkning av andra livsmedel. Beräkningen blir således:

GI = 100 ü (stigning i blodsocker efter 2 timmar á 50 gram av testat livsmedel / stigning i blodsocker efter 2 timmar á 50 gram av vitt bröd)