Meta-analysen undersökte om fysisk aktivitet på jobbet kan öka hälsan. Studien inkluderade 33 studier som undersökt fysisk aktivitet på arbetsplatsen hos en stor variation arbetsgrupper. Inkluderade forskningspersoner var både friska och hade förhöjda värden för risker för hjärt- och kärlsjukdomar. De inkluderade studierna hade olika interventioner med målet att öka mängden fysisk aktivitet hos de inaktiva forskningspersonerna. I tillägg utfördes bl.a. utbildning om fysisk aktivitet och workshops om riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.

Meta-analysen konkluderade att ökad fysisk aktivitet på jobbet och förändring i dieten hos inaktiva arbetare kan minska kroppsvikt, midjeomfång och BMI (graf visas ej). Således också minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Värdena i grafen är statistiska mått och inte absoluta förändringar i kroppsvikt och midjeomfång.

Studie: Effect of workplace physical activity interventions on the cardio-metabolic health of working adults: systematic review and meta-analysis. Mulchandani et al (2019).