Fysisk aktivitet på moderat intensitet, exempelvis att gå i trappor kan öka syreupptagningsförmågan och således din kondition. Detta är hälsosamt för individen och kan i slutändan även vara lönsamt för arbetsgivaren. Om det saknas ett gemensamt tänk kring fysisk aktivitet på din arbetsplats. Visa denna bild för din arbetsgivare!

 

Studie: Effects of Workplace-Based Physical Activity Interventions on Cardiorespiratory Fitness: A Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Trials. Burn et al (2019).