Denna systematiska översiktsartikel undersökte fysisk aktivitet och dess inverkan på Quality of Life (QoL) och välmående för olika grupper och sjukdomar i samhället. Hälsa och välmående mättes genom QoL som är ett etablerat mått inom forskningen. QoL mäts oftast genom frågeformulär.

Quality of life delas in i olika subgrupper, global QoL och hälsorelaterad QoL (fysisk och mental hälsa).

Överlag råder det inga tvivel om att fysisk aktivitet är livsviktigt även om det saknas evidens inom vissa grupper.

Studie: A systematic review of physical activity and quality of life and well-being. Marquez et al (2020).