Studien var en meta-analys vilket innebär att man samlat en massa studier och analyserat de sammanlagda resultaten från dessa. Meta-analyser anses vara den starkaste typen av studier. I det här fallet undersökte man resultaten prospektivt vilket betyder att man följde forskningspersoner över tid för att undersöka om hur fysiskt aktiva de var och om de utvecklat depression.

Här inkluderades 49 separata studier för analys och resultaten visade att fysisk aktivitet minskade risken för depression oavsett om det gällde ungdomar, vuxna och äldre individer.

Fysisk aktivitet är inte bara bra för kroppen, även för knoppen!

Studie: Physical Activity and Incident Depression: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Schuch et al (2018).