Att det är livsviktigt att vara fysiskt aktiv råder det ingen tvivel om. Både kropp och knopp verkar må bra av rörelse. Denna studie undersökte fysisk aktivitet och lycka. Antal steg/dag mättes via accelerometer och lycka mättes via frågeformulär. Resultaten visade att fysisk aktivitet var positivt associerat med lycka. Effekten verkade timme-för-timme vilket betydde att effekten var akut men däremot inte långvarig. Forskarna kunde inte dra slutsatsen att fysisk aktivitet ökade deltagarnas lycka över flera dagar utan måste upprepas.

Studien finns tillgänglig via Open-Access på länken nedan.

Studie: van Woudenberg et al. The reciprocal effects of physical activity and happiness in adolescents (2020).