Fysisk aktivitet i form av konditionsträning, styrketräning eller “mind-body exercise” ger bättre arbetsminne för äldre individer, 60 år och äldre. Studien var en meta-analys som sammanställt ett stort antal enskilda studier som undersökt effekten av fysisk aktivitet på exekutiva funktioner.

De olika kvalitéerna mättes med olika tester, bl.a. Wisconsin sorting test, Stroop test mm. Önskar du läsa in dig på exakt vilka tester som användes hänvisar vi till studiens full text i länken nedan.

Studie: Effects of physical exercise on executive function in cognitively healthy older adults: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials: Physical exercise for executive function. Xiong (2021).