Stretching mellan set kan öka muskelmassan

Två grupper följde samma träningsprogram i åtta veckor där skillnaden var att interventionsgruppen (IG) höll en statisk stretch i 30 sekunder på den tränade muskeln mellan varje set.

Muskelstyrka och muskelökningar var större av att stretcha mellan set.

Endast vastus lateralis ökade signifikant i muskeltjocklek, men alla variabler visade större ökningar.

30 sekunder statisk stretch på lätt obehag mellan set för den tränade muskeln.

Studien är gjord på otränade individer vilket gör resultaten svåra att översätta till tränade individer.

 

Studie: Interset Stretching vs. Traditional Strength Training. Effects on Muscle Strength and Size in Untrained Individuals. Evangelista et al (2019).