Händerna på huvudet eller på knäna för snabbare återhämtning?

Denna studie jämförde två vanliga återhämtningspositioner (händerna på huvudet, HH; samt på knäna, HK).

24 kvinnliga fotbollsspelare från ett college utförde två intervallpass vid olika tillfällen. De sprang i fyra minuter med tre minuters vila på 90-95% av maxpuls; totalt fyra varv. Skillnad på passen var att man intog två olika återhämtningspositioner under den tre minuter långa vila. De utrustades med ett syreupptagningssystem vid varje testtillfälle. 

Studien fann att positionen med händerna på knäna resulterade i bättre återhämtning av pulsen och högre tidalvolym (mängden luft man andas in för varje andetag). Anledningen till resultaten tros vara på grund av att HK leder till flektion av bröstkorgen som gör att diafragman får en gynsammare position och kan arbeta bättre. Detta mekaniska samspel mellan bröstkorgen och diafragman leder till man kan andas in mer luft per andetag och transportera mer syre till arbetande muskler. 

Studie: Effects of Two Different Recovery Postures during High-Intensity Interval Training. Michaelson et al (2019).