Nio cyklister/triatleter utsattes för tre olika sömnförhållanden (crossover): 1 normal natt + 3 nätter med 4,8h sömn (begränsad sömn); 1 normal natt + 3 nätter med 6,8h sömn (normal sömn); 1 normal natt + 3 nätter 8,4h sömn (förlängd sömn).

Förlängd sömn hjälpte till att bibehålla uthållighetsprestation jämfört med begränsad sömn.

Uppskattad ansträngning (RPE) skilde inte grupperna emellan trots prestationsskillnader

Större humörsvängningar och sämre uppmärksamhet observerades med begränsad sömn jämfört med normal sömn, medan förlängd sömn förbättrade dessa utfall.

 

Studie: Extended Sleep Maintains Endurance Performance better than Normal or Restricted Sleep. Roberts et al (2019).