Förlängd sömn hjälpte till att bibehålla uthållighetsprestation jämfört med begränsad sömn.

Uppskattad ansträngning (RPE) skilde inte grupperna emellan trots prestationsskillnader

Större humörsvängningar och sämre uppmärksamhet observerades med begränsad sömn jämfört med normal sömn, medan förlängd sömn förbättrade dessa utfall.

Klicka här för att komma till referensartikeln