Förekomst av hjärnskakning inom sporter

Studien var en meta-analys som undersökte förekomsten av hjärnskakning inom olika sporter. De flesta inkluderade studierna genomfördes i USA eller Kanada. Därav inkluderades atleter på high school eller college. Inga elitaktiva atleter från respektive ligor mm inkluderades inte i studien vilket påpekas som en brist för att kunna överföra resultaten till denna grupp.

Med incidens menas antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population.

Har du haft en hjärnskakning och vill lära dig mer? Läs allt hjärnskakning.

Titel: Förekomst av hjärnskakning inom sporter

Studie: Data-Driven Risk Classification of Concussion Rates: A Systematic Review and Meta-Analysis. Van Pelt (2021).