Studien tittade närmare på incidensen för rapporterade hjärnskakningar mellan olika kön och sporter. Den totala incidensen för hjärnskakningar var högre för kvinnor än män. Orsaken till varför kan inte fastställas utifrån denna studie. 

Män hade fler rapporterade fall för lacrosse och där anges en möjlig förklaring. Utrustningen skiljer sig mellan könen där kvinnors utrustning inte inkluderar hjälm. Männens regelverk kräver dock hjälm. 

Tyvärr saknar denna studie data på fler sporter som jämfört kvinnor och män. 

Titel: Förekomst av hjärnskakning mellan kön

Studie: Data-Driven Risk Classification of Concussion Rates: A Systematic Review and Meta-Analysis. Van Pelt (2021).