Behöver man träna till muskulär failure?

Denna studie visar att man inte behöver träna till fail för överlägsna muskelanpassningar.
Gruppen som inte tränade till fail fick bättre muskelhypertrofi gentemot fail-gruppen. Anledningen är troligtvis att fail-gruppen som tränade 3 gånger/vecka inte hann återhämta sig snabbt nog inför nästa pass.
Att träna till muskelutmattning har sin tid och plats men träning med hög ansträngningsgrad med avslut innan fail kan ge bättre resultat. Studien var gjord på vältränade individer.

 

Studie: Skeletal Muscle Fiber Adaptations Following Resistance Training Using Repetition Maximums or Relative Intensity. Carroll et al (2019).