Data från de inkluderade studierna hade samlats in både via frågeformulär och objektiva mått som exempelvis en handledsburen accelerometer som känner av om du sover. Resultaten visade att om du sover mindre än 7h ökar risken för fetma. Detta är ett statistiskt mått från en stor mängd data och det är inte bara sömnen i sig som ökar risken för fetma. Det man vet är att om man sover mindre tenderar man att äta mer och väljer primärt sämre livsmedel med mer energiinnehåll. Sömn är viktigt för att må bra!

Studien var en så kallad meta-analys vilket innebär att man sammanställt resultaten från en mängd studier som uppfyller meta-analysens krav. Således får man resultaten av många studier samlade i en stor studie. Detta anses vara den kraftfullaste evidensen.

Studie: Dose-response association between sleep duration and obesity risk: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Zhou (2019)