Kolhydrater, fett och protein är de vanligaste makronutrienterna (MN) när du beräknar ditt energiinintag. Med kännedom om vad respektive MNs energidensitet är underlättar det för hur du ska planera ditt energiintag. Har du som mål att gå ned i vikt behöver energiintaget vara mindre än energiförbrukningen och vice versa för viktuppgång.

Energidensitet betyder hur mycket energi som finns i respektive MN av samma mängd. Dvs 1 gram protein/kolhydrater innehåller 4 kcal medan fett är energitätare och innehåller 9 kcal/g.