Deltagare utförde ett 12-veckors knäböjsprogram där en grupp utförde träningen med 60° knäflektion och den andra gruppen knäböjde till 120° av knäflektion.

Gruppen som utförde djupa knäböj fick en statistisk ökning i  fettfri massa på låren jämfört med den andra gruppen, samt större muskeltillväxt på alla mätpunkter på lårmuskeln.

De som utförde djupa knäböj ökade maxstyrkan (1RM) med 20% (djupa och grunda) medan den andra gruppen ökade 1RM med 36% (djupa), respektive 9% (grunda).

Djupa knäböj leder till större muskeltillväxt även om man kan träna på större vikter med grundare knäböj.

Se även denna studie som undersökte samma frågeställning djupa gentemot grunda knäböj för muskelökningar.

 

Studie: Effect of range of motion in heavy load squatting on muscle and tendon adaptations. Bloomquist et al (2013).