Syftet med denna studie var att undersöka de långvariga effekterna av djupa gentemot grunda knäböj.

17 måttligt tränade män deltog i studien där de tränade knäböj två gånger i veckan i 10 veckor. En grupp utförde böjen djupare än den andra gruppen under interventionen (140° i knäled vs 90°). Träningspassen bestod av tre set på 80-90% av 1RM där belastningen ökade i studiens gång.

Resultaten visar att gruppen som utförde väldigt djupa knäböj fick bättre muskelökningar jämfört med gruppen som utförde grundare knäböj. Även intressant är att knäböj är en ineffektiv övning för att utveckla hamstringsmusklerna (baksida lår) och rectus femoris oavsett djupa eller grunda knäböj. Hur djupt ska man då gå i en knäböj? Om rörligheten tillåter så kan man gå så långt ned man kan utan att bryta tekniken.

Vi har även tagit upp en liknande studie, se djupa knäböj ger större muskeltillväxt.

Studie: Effects of squat training with different depths on lower limb muscle volumes. Kubo et al (2019).