Dieter för viktnedgång och vilken diet som är bäst diskuteras flitigt. Denna review gick igenom evidensen kring dieter och dess effekt på viktminskning. Gemensamt för dieter är att man måste ha lägre energiintag än energiutgifter så att man har en negativ energibalans.

Välskriven vidareläsning om gluten finns här.

Studie: Scientific evidence of diets for weight loss: Different macronutrient composition, intermittent fasting, and popular diets. Freire et al (2019).