Studien undersökte om sömn har en inverkan på förlust av kroppsvikt och fett-fri massa (kroppens massa med undantag för fett) när deltagarna låg på energiunderskott. Målet var alltså att de skulle tappa fettmassa under en studietid på 14 dagar per intervention och sedan bedöma sömnens inverkan vid två olika mängd sömn, 5,5h/natt vs 8,5h/natt. Deltagarna var överviktiga med genomsnittsålder på 41 år. Studiedesignen visas i tabellen nedan.

Resultaten visade att sova mindre innebar mindre fettförlust än det längre sovprotokollet. Dessutom tappade individerna mer fett-fri massa när de sov endast 5,5h/natt. Generellt kan man säga att om man sover mindre ökar risken för att man äter mer och får ett högre energiintag. Dessutom ökar även risken för att vi äter mer lättillgänglig mat (ofta snabbmat). Det är viktigt med sömn!

Studie: Insufficient sleep undermines dietary efforts to reduce adiposity. Nedeltcheva et al (2010).