Vindmotstånd när man cyklar i klunga

Att ligga i luftsuget eller i klungan för att minska luftmotståndet och göra av med mindre energi är något som frekvent upprepas av sportkommentatorer på tv. Men hur stor är egentligen effekten? Denna studie undersökte luftmotståndet i en cykelklunga bestående av 121 cyklister. Resultaten visade på avsevärt lägre luftmotstånd genom flera led och lägst var luftmotståndet i mitten av klungan.

Studie: Aerodynamic drag in cycling pelotons: New insights by CFD simulation and wind tunnel testing. Blocken (2018).