Koffein ökar prestationen i Crossfit

Koffein ökar prestationsförmågan, det är väl etablerat. Andelen studier på koffein och crossfit är inte lika etablerat. Att anta att det finns en effekt av koffein inom Crossfit känns såklart rimligt. I denna studie utförda killar (18-45 år med snitt 49 månaders erfarenhet av Crossfit) Cindy vid två tillfällen. Vid ena tillfället intog de 5 mg/kg kroppsvikt koffein och andra tillfället placebo. Resultaten visade en signifikant effekt av koffein även om prestationen på WODen varierade kraftigt mellan individer.

Studie: The Effects of Acute Caffeine Supplementation on Performance in Trained CrossFit Athletes. Stein et al (2019).