I förhållande till löpning på jämn lutning så kännetecknas löpning i uppförsbacke av högre stegfrekvens, ökat mekaniskt arbete, kortare svingfas och längre kontakttid med marken (ståfas).

Löpning i nedförsbacke kännetecknas av längre svingfas, minskad stegfrekvens och kortare ståfas.

Studie: Biomechanics and Physiology of Uphill and Downhill Running. Vernillo et al (2017).