Fullt rörelseomfång för maximal muskeltillväxt?

Denna review undersökte skillnaderna i muskeltillväxt för studier som jämfört träning med full ROM (ex. djup squat) eller partiell ROM (ex. half squat). ROM står för range of motion och definieras som graden av rörelse som uppstår i en led vid träning och tävling.

De inkluderade studierna syns i bilden nedan:

Resultaten visade att för nedre extremitet (lår och höft) verkar det vara fördelaktigt att träna med full ROM. Däremot var antalet inkluderade studier endast fyra. För träning av övre extremitet (överkropp) pekade resultaten åt olika håll och man kunde därmed inte dra någon slutsats alls.

Studie: Effects of range of motion on muscle development during resistance training interventions: A systematic review. Schoenfeld & Grgic (2020).