Ska man studsa marklyften i bottenläget eller börja från en död start på varje repetition?

20 aktiva män utförde marklyft på 75% av deras 1RM (2 set x 5 reps) där de fick studsa marklyften på varje repetition eller börja från en död start.

Resultaten visar en större reaktionskraft (hur mycket kraft kroppen producerar mot marken i lyftet), större mekanisk belastning på lederna i underkroppen och längre tid att utföra lyftet med död start. Det betyder att marklyft utan studs gynnar metabol och mekanisk stress jämfört med studsande marklyft på samma vikt = bättre anpassningar och lättare att behålla tekniken.

 

Studie: A Biomechanical Analysis of the Effects of Bouncing the Barbell in the Conventional Deadlift. Krajewski et al (2019).