Deltagarna tränade benspark två gånger i veckan i 10 veckor där ena benet endast utförde koncentriska kontraktioner och det andra excentriska kontraktioner med samma rörelseomfång och tempo. 

Benspark anses vara en övning som tränar alla muskelgrupperna på framsidan av låret (4 st), så visar resultaten från denna studie att primärt rectus femoris ökade i storlek jämfört med resterande muskler.

Intressant så har de flesta studier rapporterar minimal tillväxt av rectus femoris efter knäböj, men betydande tillväxt av vastus lateralis och medialis. För full utveckling av muskulaturen på framsida lår så räcker inte endast benspark eller knäböj utan en kombination av båda ska implementeras.

 

Studie: Single‐joint eccentric knee extension training preferentially trains the rectus femoris within the quadriceps muscles. Maeo et al (2019).