Tidig specialisering inom idrott

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan tidig specialisering och skaderisk. Barn som tävlade i nationella tävlingar i Nya Zeeland blev inbjudna att svara på ett frågeformulär om tidig specialisering, träningsvolym och skadehistorik.

Frågeformuläret

Efter justering av ålder, kön och antalet timmar/vecka från 914 barn och ungdomar så fick man fram resultat som visar:

  1. 0,88x skaderisk vid specialisering vid 13 års ålder
  2. 1,52x skaderisk när idrotten är organiserad och innehöll mindre lek
  3. 1,60x skaderisk när man deltog i en sport mer än åtta månader per år
  4. 2,42x skaderisk när antalet träningstimmar i veckan översteg barnets ålder

Enligt denna studie var alltså tidig specialisering inte en den största orsaken till ökad skaderisk. Istället såg man att höga träningsvolymer i veckan var den största faktorn till ökad skaderisk. Baserat på de sammanställda resultaten bör man hitta en bra balans mellan organiserad träning och lek, samt begränsa utövandet av idrotten när säsongen är över.

Studie: The associations of early specialisation and sport volume with musculoskeletal injury in New Zealand children. McGowan et al (2020).