Vilken återhämtningsmetod är bäst: nedkylning, aktiv vila eller statisk stretching?

Unga fotbollsspelare på elitnivå utsattes för tre olika återhämtningsmetoder 30 minuter efter match: nedkylning i 14°C i 10 minuter, 10 minuter aktiv vila på cykel på 80-100rpm ≈80W, eller statisk stretching 2x 15 sekunder på de nedre extremiteterna. 

Mätningar som upplevd träningsvärk, kreatinkinas och muskelprestation i form av countermovement jump mättes före, efter återhämtning samt 48 timmar efter. 

Huvudfynden i studien visar att muskelnedkylning och aktiv vila signifikant minskade markörer för pågående muskelskada 48h efter match i jämförelse med statisk stretching. 

Indikatorer som träningsvärk, muskelskada och muskelprestation avslöjande en betydande ökning omedelbart efter match vilket visar betydelsen av att implementera  återhämtningsmetoder direkt efter match. 

 

Studie: Comparative efficacy of active recovery and cold water immersion as post-match recovery interventions in elite youth soccer. Pooley et al (2019).