Inom världen för styrketräning uttrycks det ofta att desto mer protein, desto bättre. Detta har fått kritik för att det kan vara skadligt för njurarna. Den forskning som finns idag verkar däremot vara enig kring att det inte är farligt. Frågan är om det behövs fler långtidsstudier eller om det faktiskt är ofarligt. Marcus Moberg, PhD, besvarar frågan.