Att pendla till jobbet med cykel eller promenera är hälsosamt och kan påverka flera hälsomarkörer. Beroende på din fysiska aktivitetsnivå kan man förvänta sig olika stor effekt men generellt kan man säga att fysisk aktivitet är bra för alla. Kan man då få in rörelse när man är påväg till jobbet kan det ses som win-win. I den här studien användes ett validerat frågeformulär som mäter livskvalitet kallat Short Form Health Survey (SF-36). Resultaten är därmed grundade i forskningspersonernas egna upplevelse.

Studie: Effects of active commuting on health‐related quality of life and sickness related absence. Neumeier et al (2020).