Video 2019-04-14T15:28:25+02:00

Protein – Intervju med Marcus Moberg, PhD om protein och träning.

Muskelminne – Intervju med Niklas Psilander, PhD om muskelminne.

Train low – Intervju med Niklas Psilander, PhD om att träna på låga glykogendepåer.