1. Minst 10 set i veckan per muskelgrupp verkar vara effektivt
  2. Manipulera träningsvolym beroende på individuell träningsrespons
  3. Muskelökningar kan ske med så lite som 4 set per muskelgrupp i veckan
  4. Konstant styrketräning på höga volymer kan öka risken för överträning. Periodiska träningsvolymen för att förbättra muskelökningar
  5. Gradvis ökning och minskning av träningsvolym kan bidra till att främja en superkompensation av muskelvävnad samt minska risken för överträning
  6. När man närmar sig perioder med höga träningsvolymer kan man överväga att dela upp totalvolymen i två separat träningspass
  7. Perioder med låga träningsvolymer ska implementeras: en volymminskning (taper) på 65% räcker för att bibehålla och bidra till en ökad muskelmassa
  8. Vissa individer svarar bättre på träning än andra. Den sistnämnda gruppen kan behöva öka träningsvolymer för att främja muskelbygge.

Studie: Evidence-Based Guidelines for Resistance Training Volume to Maximize Muscle Hypertrophy. Schoenfeld et al (2017).