Att förutse skador och kunna motverka att den faktiskt inträffar är något av “the holy grail” inom idrott. Det finns en mängd sätt att mäta och uppskatta risk för att skador inträffar. Det finns däremot inget sätt som är 100% och sannolikt kommer det aldrig att göra det heller.

Denna studie tittade retrospektivt (bakåt i tiden) på andelen skador (i nedre extremiteter) de haft under säsong kontra deras relativa styrka i knäböj. Forskarna inkluderade division 1 spelare från flera sporter och båda kön. Totalt tittade man på 71 spelare.

Resultaten visade att de som var relativt starkare utsattes för färre skador än de som var lite svagare. Man fann att en relativ styrka under 2,2 x kroppsvikt för manliga amerikanska fotbollsspelare hade signifikant större risk att utsättas för skador. För kvinnorna inom softball och volleyboll ökade risken om de hade en relativ styrka under 1,6 x kroppsvikt.

Studien i sin helhet är intressant och säger att styrka är bra och kan minska risken för skador. Det hade dock varit intressant att se denna studie med många fler forskningspersoner och över flera säsonger för att säkerställa resultaten.

Studie: Barbell Squat Relative Strength as an Identifier for Lower Extremity Injury in Collegiate Athletes. Case et al (2020).