Vilka proteinkällor har högst proteinkvalitet?

2019-04-29T13:23:11+02:00 april 28th, 2019|Nutrition, Protein|

DIAAS är en mätmetod för proteinkvalitet. Den mäter upptag/smälthet av aminosyror i tunntarmen och anses ge ett korrekt värde. Ju högre DIAAS-värde desto bättre proteinkvalitet. Bilden visar vilka proteinkällor som anses ha ett högt, respektive lågt värde.

Klicka här för att komma till referensartikeln

ÄR DET FARLIGT ATT ÖVERÄTA PROTEIN?

2019-02-11T09:36:08+02:00 februari 11th, 2019|Kosttillskott, Protein|

Inom världen för styrketräning uttrycks det ofta att desto mer protein, desto bättre. Detta har fått kritik för att det kan vara skadligt för njurarna. Den forskning som finns idag verkar däremot vara enig kring att det inte är farligt. Frågan är om det behövs fler långtidsstudier eller om det faktiskt är ofarligt. Marcus Moberg, PhD, besvarar frågan.